Wood Duo , Enrico Breanza - Marco PasettoBasilisko